Počet článků: 1

Přednáška Roberta kardinála Saraha pro kněze v kostele sv. Prokopa v Sázavě

Robert Kardinál Sarah, emeritní prefekt Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, navštívil v září tohoto roku Českou republiku. Kromě dalších aktivit měl pan kardinál 18. září setkání ve vzdělávacím centru Palouček a 19. září setkání v kostele sv. Prokopa v Sázavě.

Kněžská společnost Svatého Kříže