Počet článků: 13

Komentář k evangeliu 1. neděle adventní: „Buďte opatrní, bděte“

Evangelium z 1. neděle adventní (Cyklus B). »Co říkám vám, říkám všem: Bděte!« Bdít znamená především milovat druhé, dívat se na každého s láskou a porozuměním a v každém člověku rozpoznávat Ježíše.

Komentář k evangeliu: Slavnost Ježíše Krista Krále.

Evangelium ze slavnosti Ježíše Krista Krále (Cyklus A). `Přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.' Abychom se mohli těšit z Božího království, musíme milovat tak, jak miloval Ježíš: z kříže, spolu s Marií, s pohledem upřeným na Boha Otce.

Komentář k Evangeliu 33. neděle v mezidobí: Neboť každemu, kdo má, bude dáno.

Evangelium z 33. neděle z mezidobí (Cyklus A)

Komentář k Evangeliu 32. neděle v mezidobí: Ženich je tady!

Evangelium z 32. neděle v mezidobí (Cyklus A). „Ženich je tady! Jděte mu naproti!“ Touha setkávat se s Ježíšem každý den je nejlepší přípravou na konečné setkání s Bohem: plní velkorysosti a obklopení láskou.

Komentář k Evangeliu 31. neděle v mezidobí: Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.

Evangelium z 31. neděle v mezidobí (Cyklus A). „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Osobní střídmost nám pomáhá být laskaví k druhým; vyžadujme málo a sloužme s radostí.

Komentář k evangeliu 30. neděle v mezidobí: První přikázání

Evangelium z 30. neděle v mezidobí (Cyklus A) „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.“ Příběh lásky mezi Bohem a námi bude tím šťastnější, čím více se bude naše vůle shodovat s jeho vůlí.

Komentář k evangeliu 29. neděle v mezidobí: Dávejte, co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu.

Evangelium z neděle 29. týdne řádného období (rok A) s komentářem. „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ Není rozpor mezi službou Bohu a službou lidem; mezi plněním občanských a náboženských práv a povinností. Výlučná volba Boha křesťanovi přikazuje, aby vše směřoval k Pánu a zároveň dával bližnímu vše, co mu spravedlivě náleží.

Komentář k evangeliu 28. neděle v mezidobí: Svatební šaty

Komentář k 28. neděli všedního dne (cyklus A). „Svatební hostina je připravena, ale hosté nebyli hodni. Jděte tedy na křižovatku a povolejte na svatbu tolik hostů, kolik jich najdete.“ Ježíš zve všechny na hostinu eucharistie, ale vyzývá k horoucímu srdci, pokornému postoji a jasnému pohledu.

Komentář k evangeliu 27. neděle v mezidobí

Texty k rozjímání

Komentář k evangeliu 26. neděle v mezidobí

Texty k rozjímání