Počet článků: 14

Katecheze o Matteu Riccim

V rámci týdenních katechezí hovořil papež František o misionáři Matteu Riccim, který evangelizoval Čínu za pomoci vědy. Kromě toho připomněl, že modlitba je základ, který živí všechnu evangelizaci.

Z církve a od papeže

Katecheze o svatém Ondřeji Kim Taegonovi

Papež František připomněl postavu svatého Ondřeje Kim Taegona jako příklad pro křesťany. Žil před dvěma sty lety v Koreji a je prvním knězem mučedníkem této země.

Z církve a od papeže

Katecheze o Františku Xaverském

Papež se ve své týdenní katechezi věnoval evangelizaci svatého Františka Xaverského na Východě. Zopakoval, že jeho cesta ze Španělska do Indie nebylo nic lehkého. Dlouhá cesta lodí, neznalost jazyka, vzdálenost země, toto byly velké překážky tohoto úkolu. Řekl, že svatý František je pro dnešní křesťany vzorem.

Z církve a od papeže

Kontemplativní řády jsou pravou silou, která nese vpřed Boží lid

Při pravidelné týdenní katechezi uvažoval papež František o řeholních bratrech a sestrách. František řekl, že „to jsou bratři a sestry, kteří se zříkají sebe a světa, aby napodobovali Ježíše na cestě chudoby, čistoty a poslušnosti, a modlitbou se přimlouvají za druhé“.

Z církve a od papeže

Svědectví krve spojuje věřící různých náboženství

V pravidelné týdenní katechezi papež František řekl, že manželství není něco individuálního, ale je to odevzdání se celé církvi. Vysvětlil, že jako Kristus odevzdal svůj život za církev, tak je i stejným způsobem církev povolána, aby odevzdala život za své bratry.

Z církve a od papeže

Zůstávejte v pohybu!

Při pravidelné týdenní katechezi navázal papež František na příklad svatého Pavla a jeho apoštolské horlivosti. Řekl, že pro apoštoly je jako „obuv“, protože ji potřebují k pohybu.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o svatém Pavlu a evangelizaci

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o apoštolské horlivosti. Tentokrát mluvil o obrácení svatého Pavla a vysvětlil, že se od touhy zničit církev dostal k přijetí evangelia, protože se setkal s Bohem. A že apoštolská horlivost není otázka studia, ale závisí na vztahu člověka s Kristem.

Z církve a od papeže

Svědectví jako první cesta k evangelizaci

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o evangelizaci. Vyzval křesťany, aby každý den opravdovově a důsledně svědčili svým životem a povzbudil je, aby si položili tři otázky, které vedou k autentické evangelizaci: „Věříš tomu, co hlásáš?“ „Žiješ podle své víry?“ „Hlásáš to, co žiješ?“

Z církve a od papeže

Druhý vatikánský koncil – Být apoštoly v apoštolské církvi

Papež František vysvětlil při katechezi, že všichni křesťané jsou povoláni k evangelizaci. Řekl, že „apoštolové není jen skupina dvanácti učedníků, které si Ježíš vybral, ale my všichni pokřtění, kteří tvoříme svatý lid věrný Bohu“.

Z církve a od papeže

Druhý Vatikánský koncil – Evangelizace jako církevní služba

Papež František připomněl evangelizační povolání každého křesťana, i laika. Řekl, že to není individualistický úkol vyhrazený jen kněžím, ale církevní služba, kterou mají vykonávat všichni věřící.

Z církve a od papeže