Počet článků: 4

Papežova katecheze: Žalmy jako biblická symfonie modlitby

Papež František chválil účinnost modlitby žalmů, které jsou „v Písmu modlitbou inspirovanou Duchem svatým“. Vysvětlil, že jsou symfonií, protože žalmy existují pro každý stav duše nebo pro každou životní situaci, v níž se nacházíme.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze: Poznávat Boží lásku z Božích slov

Papež František se věnoval při audienci významu Písma v životě křesťana a doporučil, abychom každý den věnovali několik minut četbě evangelia a rozjímali o něm.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze: Kde je Boží duch, tam je svoboda

Ve své týdenní katechezi hovořil papež František o jménech, pod kterými je v Bibli zmiňován Duch svatý, a o tom, jak nás osvobozuje a zbavuje pout sobectví.

Z církve a od papeže

Nový cyklus papežských katechezí: Duch svatý a nevěsta

Papež František začal tuto středu nový cyklus katechezí. Na začátku vysvětlil, že je to Duch svatý, kdo vede církev, svou nevěstu, a lid Boží.

Z církve a od papeže