Počet článků: 2

O památce svatého Severína

Ve Villa Tevere, ústředním sídle Opus Dei, se uchovávají ostatky svatého Severína, římského vojáka z II. nebo III. století, který zemřel za svou víru mučednickou smrtí. V centrech prelatury se obvykle 8. listopadu slaví ke cti svatého Severína votivní mše.

Z Opus Dei

Rozjímání v době karantény z 6. 4. 2020 Prelát: Nové přikázání

Druhé audio z cyklu čtyř nahrávek, ve kterých Mons. Fernando Ocáriz rozjímá o Umučení Páně. Ústředním tématem je 'Pánovo nové přikázání', kterým bychom se měli řídit 'doma, v každodenních drobných projevech lásky'.

Další příspěvky