Počet článků: 2

1. Co opravdu víme o Ježíši?

Jedna z 54 častých otázek o Ježíši Kristu a církvi, na které odpovídá tým profesorů historie a teologie Navarrské univerzity.

Ježíš Kristus

Téma 14 - Dějiny církve

Církev nadále udržuje Kristovu přítomnost v lidských dějinách, povzbuzovaná Duchem svatým. Propojení božského s lidským se uskutečňuje v celých dějinách církve.

Texty pro křesťanskou formaci