Počet článků: 1

Komentář k obrazu Povolání svatého Matouše od Caravaggia

Když odtamtud šel Ježíš dál, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním (Mt 9, 9).

Křesťanský život