Duchovní život

Duchovní život

Obsahuje tématický cyklus 'Nové obzory' a texty o jednotě života, Svatém písmu, rozjímání a díkůvzdání.

Povolání

Povolání

Obsahuje nový tématický cyklus o rozlišování: 'Něco velkého, a ať je to láska'.

Ctnosti

Ctnosti

Texty o pevnosti, radosti, věrnosti, pokoře, víře, lásce...

Milosrdenství

Milosrdenství

Milosrdenství v Písmu, skutky duchovního a tělesného milosrdenství, přátelství a apoštolát, Boží zákony, Panna Maria, matka milosrdenství

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus

Texty o Ježíši Kristu: jako historická postava, jeho nejsvětější lidství, naděje, kterou předává, jak se na něho obracet, kontemplovat jeho tvář...

Lidská láska

Lidská láska

Zamilování se, doba zásnub, povolání k manželství, první roky, plynutí času, zbožnost, děti.

Tvořit osobnost

Tvořit osobnost

Jak budovat vyzrálou osobnost: růst ve ctnostech, vést dialog s druhými, empatie, zásadovost, přátelství atd.

Další témata

Další témata

Digitální technologie a křesťanský život, vhodná četba, odpočinek, umění modlitby, ekumenismus atd.

Práce

Práce

Cyklus: 'Pracovat dobře, pracovat z lásky'. Profesi vykonávat vytrvale a usilovně, při práci si uvědomovat Boží přítomnost, pokřesťanšťování společnosti...

Rodina a výchova

Rodina a výchova

Výchovné poslání rodiny; autorita rodičů; vychovávat správně, ve víře, stud, citovost a využívání času.

Víra

Víra

Světlo víry pro věřící, nerozhodné, nevěřící Bohu otevření : stvoření, osobní Bůh, Svatá Trojice, milost atd.