Životopis Mons. Fernanda Ocárize
Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei

Poselství preláta (1. září 2018)

Mons. Fernando Ocáriz prosí, aby rostla naše láska k církvi a papeži.

Snažme se o pokání v modlitbě a postu, o něž nás všechny prosí Svatý otec ve svém posledním „Listě Božímu lidu“. Milujme stále více církev a papeže. Může nám pomoci, připomeneme-li si, že církev není jen uskupení mužů a žen, do něhož jsme vstoupili, ale, jak vysvětloval svatý Josemaría, především „Kristus mezi námi; Bůh, který přichází k lidstvu, aby ho spasil, nás volá svým zjevením, posvěcuje nás svou milostí, neustále ...

Svět žízní po míru

Podíváme-li se na stav lidstva minulého století, sv. Josemaría Escrivá vždy zdůrazňoval, že světové krize jsou krizemi světců. Co si o tom myslíte vy?...