Ekumenismus

Další témata
Ekumenismus

Toho, co mají všichni křesťané společného, je již mnoho. Trvající rozdělení však stále zraňuje tělo církve.