Comença el Congrés general extraordinari de l'Opus Dei

Del 12 al 16 d'abril, 274 fidels de l'Opus Dei es reuniran a Roma amb el Prelat i els seus vicaris per reflexionar sobre els estatuts de la prelatura i adaptar-los al motu proprio “Ad charisma tuendum”. En aquesta carta apostòlica, el Papa Francesc demanava que es renovessin alguns punts del document que defineix la missió i regula la vida de la prelatura.

Amb el motu proprio Ad charisma tuendum, el Papa Francesc animava l'Opus Dei a promoure l'acció evangelitzadora i a “difondre la crida a la santedat al món, a través de la santificació de la feina i de les ocupacions familiars i socials”. El motu proprio modifica dos articles de la Constitució apostòlica Ut Sit (amb què es va erigir la prelatura el 1982) per adaptar-los a la normativa fixada per la recent Constitució apostòlica Praedicate Evangelium sobre la Cúria romana. A més, en el seu article tercer, el motu proprio afegeix que els Estatuts de l'Opus Dei “seran convenientment adaptats, a proposta de la pròpia Prelatura, per a la seva aprovació pels òrgans competents de la Seu Apostòlica” (Ad charisma tuendum, n. 3).

 • Més informació sobre el congrés general extraordinari
 • Amb aquesta premissa, el prelat de l'Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, va convocar un congrés general extraordinari a Roma “per dur a terme allò que el Papa ens ha demanat sobre l'adequació dels Estatuts de l'Obra a les indicacions del motu proprio 'Ad charisma tuendum'”.

  El Prelat va sol·licitar la participació de tots els fidels de la Prelatura que desitgessin aportar-hi suggeriments específics. En un missatge del 30 de març passat explicava: “Els nombrosos suggeriments que s'han rebut s'han estudiat a Roma, amb l’ajuda d’expertes i experts, per presentar propostes concretes al Congrés. Les que no eren aplicables a la petició de la Santa Seu continguda en el motu proprio es podran tenir en compte per preparar el proper Congrés general ordinari el 2025. Són un material molt valuós, que us vull agrair de nou.”

  En aquest congrés general extraordinari hi participen 126 dones i 148 homes, dels quals 90 són preveres. Provenen dels cinc continents: Àfrica (6,6%), Amèrica (36%), Àsia (6,2%), Europa (50%) i Oceania (1,1%). El 12 d'abril, abans de començar les reunions, se celebrarà una Eucaristia per encomanar al Senyor els treballs. Després, els congressistes es dividiran en grups per abordar les propostes d’adaptació d’alguns dels punts que componen els Estatuts de l’Opus Dei.

  Els treballs i les conclusions d'aquests dies es presentaran posteriorment al Dicasteri per al Clergat, l'organisme de la Santa Seu amb competències sobre les prelatures personals. Més endavant, la Santa Seu comunicarà les modificacions finals als estatuts aprovades pel Papa, que n’és el legislador.

  En una carta recent als fidels de la Prelatura, Mons. Fernando Ocáriz va indicar que “tots els congressos generals són moments molt especials d'unitat entre tota l'Obra, i de l'Obra amb el Sant Pare i amb el conjunt de l'Església. En aquestes setmanes, desitgem que estigui especialment present l'aspiració de sant Josepmaria: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam (Tots amb Pere a Jesús per Maria)”.

  A la pàgina web de l'Opus Dei s'ha obert una secció sobre el congrés que inclou els documents previs del Papa i de la Santa Seu, els missatges del Prelat, algunes preguntes i respostes sobre el congrés i el motu proprio, així com informació de premsa sobre l'actualitat de la prelatura de l'Opus Dei. Els diversos materials es troben a: https://opusdei.org/ca-es/page...

  L'Opus Dei inspira per trobar Crist a la feina, la vida familiar i la resta d'activitats quotidianes. Pertanyen actualment a la prelatura 93.600 persones, el 60% de les quals són dones. Moltes persones, cooperadors i amics de fidels de l'Opus Dei, participen en activitats de formació cristiana.