Missatge del prelat (30 de març de 2023)

El prelat de l’Opus Dei agraeix l’oració pels preparatius del proper Congrés general extraordinari i informa sobre alguns aspectes de la seva organització.

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i els fills!

Com sabeu, durant la setmana de Pasqua tindrà lloc el Congrés general extraordinari per adaptar els Estatuts de la Prelatura al motu proprio Ad charisma tuendum. Us agraeixo molt la vostra contribució durant aquests mesos, amb l’oració per aquests treballs i, també, amb la preparació i l’enviament dels nombrosos suggeriments que s’han rebut. Us demano que continueu resant pels preparatius i el desenvolupament d’aquest Congrés general i pel seu resultat, que ens ha d’ajudar a renovar el desig de fer l’Opus Dei, en servei de Déu i de l’Església a tot el món.

Els suggeriments s’han estudiat a Roma, amb l’ajuda d’expertes i experts, per presentar propostes concretes al Congrés. Les que no eren aplicables a la petició de la Santa Seu continguda en el motu proprio es podran tenir en compte, com ja vaig avançar en el meu missatge d’octubre, durant les properes Setmanes de treball, quan es convoquin, i serviran per preparar el proper Congrés general ordinari el 2025. Són un material molt valuós, que us vull agrair de nou.

Durant aquells dies, les reunions de les congressistes i dels congressistes es faran en paral·lel i participaré en totes dues, juntament amb els vicaris. Tindran lloc a les seus del Col·legi Romà de Santa Maria i del Col·legi Romà de la Santa Creu. Totes dues s’iniciaran amb una Santa Missa. En sessions successives s’estudiaran les propostes elaborades i el que en resulti com a text final es votarà l’últim dia. Acabarem amb la benedicció amb el Santíssim i la pregària del Te Deum.

A diferència d’altres congressos generals, bé electius —on s’elegeix el Prelat— bé ordinaris —on es fixen algunes prioritats apostòliques—, en aquest cas no hi pot haver una comunicació immediata del resultat final, ja que s’ha d’enviar al Dicasteri del Clergat, perquè l’estudiï la Santa Seu, a qui correspon aprovar-lo.

Tots els congressos generals són moments molt especials d’unitat entre tota l’Obra, i de l’Obra amb el Sant Pare i amb el conjunt de l’Església. Durant aquestes setmanes, desitgem que sigui especialment present l’aspiració del nostre Pare: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

Amb tot l’afecte us beneeix,

El vostre Pare

Fernando Ocáriz

Roma, 30 de març de 2023