Número d'articles: 128

Els cristians no catòlics o els no cristians, poden pertànyer a la Prelatura?

Prelatura Personal

Quin tipus d’apostolat desenvolupa l’Opus Dei?

Prelatura Personal

Quines activitats desenvolupa l’Opus Dei?

Prelatura Personal

Quines característiques té concretament la prelatura personal de l’Opus Dei?

Prelatura Personal

Com incorporar-se a l’Opus Dei?

Prelatura Personal

Quina relació té l’Opus Dei amb altres institucions de l'Església?

Prelatura Personal

Què és l’Opus Dei?

Prelatura Personal

Com puc entrar en relació amb alguna persona o amb algun Centre de l’Opus Dei?

Prelatura Personal