La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Està formada pels sacerdots incardinats a la prelatura de l'Opus Dei i per altres preveres incardinats en les seves respectives Esglésies particulars. També poden formar part diaques en preparació per a accedir al sacerdoci. El seu president és el prelat de l'Opus Dei.

Els cooperadors

Sense pertànyer a l'Obra, els cooperadors de l'Opus Dei poden cooperar de diverses maneres en la tasca apostòlica que realitza la prelatura.