Número d'articles: 34

Circumscripcions regionals de l'Opus Dei

En aquest article es recullen les actuals circumscripcions de l'Opus Dei, que agrupen prop de seixanta països on la Prelatura és present.

Prelatura Personal

Organització de la prelatura

La governa un prelat, d'acord amb el dret canònic i els estatuts propis de l’Opus Dei. Té la seva seu a Roma.

Prelatura Personal

On puc aconseguir més informació sobre l’Opus Dei?

Romana és el butlletí oficial de l'Opus Dei.

Prelatura Personal

Ignacio Barrera, vicari regional

A la regió d'Espanya el vicari regional és Ignacio Barrera. Aquesta regió està dividida en deu delegacions. Al capdavant de cadascuna d'aquestes circumscripcions es troba un vicari de la delegació.

Prelatura Personal

Per què s’anomena "pare" al prelat de l'Opus Dei?

Aquest article presenta alguns aspectes teològic-espirituals de la figura del prelat com a pare. Un altre estudi explica les competències pròpies del prelat i la seva jurisdicció.

Prelatura Personal

Funcionament del congrés electiu de l'Opus Dei

En aquest article s'explica el procés d'elecció d'un nou prelat a l'Opus Dei, seguint tres fases: la reunió plenària de l'Assessoria central, el Congrés general electiu i el nomenament pel Sant Pare.

Prelatura Personal

Les competències del prelat de l'Opus Dei

En aquest article s'expliquen les competències que té el prelat de l'Opus Dei sobre els laics i els preveres incorporats a la Prelatura

Prelatura Personal

Elecció i nomenament del prelat de l'Opus Dei

Aquest text explica el procés d'elecció i posterior nomenament del prelat, tal com recullen els "Estatuts" de la prelatura de l'Opus Dei.

Prelatura Personal

Prelatura personal

Des del punt de vista jurídic, l’Opus Dei és una prelatura personal de l'Església catòlica, i ho és des del 28 de novembre del 1982. Estructurades jeràrquicament, les prelatures tenen encomanada la realització d’activitats pastorals peculiars.

Prelatura Personal

Situació dins l'Església catòlica

La formació espiritual que ofereix l’Opus Dei complementa la labor que realitzen les esglésies locals. Les persones que s'incorporen a l’Opus Dei continuen sent fidels de la diòcesi a la qual pertanyen.

Prelatura Personal