Quines activitats desenvolupa l’Opus Dei?

L’Opus Dei proporciona als seus fidels l'atenció pastoral i els mitjans de formació que els ajuden a portar a terme la seva missió en el món. També ofereix mitjans de formació a tot aquell que tingui interès a aprofundir en les exigències de la fe. La Prelatura organitza classes, xerrades, dies de recés, mitjans de direcció espiritual, etc., per donar a conèixer i ajudar a viure els ensenyaments de l'Evangeli i del Magisteri de l'Església. Els mitjans de formació —per a homes i per a dones per separat— s'organitzen en horaris i llocs compatibles amb el compliment dels deures familiars, professionals i socials dels assistents.