Els cristians no catòlics o els no cristians, poden pertànyer a la Prelatura?

Els cristians no catòlics i les persones d'altres religions no poden pertànyer a la Prelatura, però poden cooperar amb l’Opus Dei, si ho desitgen. Els cooperadors resen per l’Opus Dei i col·laboren —amb el seu treball i les seves almoines— en les tasques educatives i assistencials promogudes per fidels de la Prelatura en tot el món. Actualment, són cooperadors de l’Opus Dei cristians ortodoxos, anglicans, luterans, així com jueus, musulmans, budistes, i també persones que no professen cap religió.