Quines característiques té concretament la prelatura personal de l’Opus Dei?

L’Opus Dei és una prelatura personal d'àmbit internacional, composta per un Prelat, per un clergat propi i per fidels laics (homes i dones). Els sacerdots de la Prelatura provenen dels membres laics. Seglars i sacerdots cooperen orgànicament en la missió de difondre l'ideal de la santedat enmig del món i de promoure, en particular, la santificació del treball.