Número d'articles: 128

Què és la santedat?

Prelatura Personal

Què significa santificar el treball?

Prelatura Personal

Promou l’Opus Dei activitats per a joves?

Prelatura Personal

L’Opus Dei, es dirigeix per igual a homes i dones?

Prelatura Personal

Poden pertànyer a l’Opus Dei persones casades?

Prelatura Personal

En què consisteix la preparació prèvia a la incorporació a l’Opus Dei?

Prelatura Personal

Té l’Opus Dei una doctrina pròpia, política, social o religiosa?

Prelatura Personal

Què són les prelatures personals?

Prelatura Personal

Qui pot pertànyer a l’Opus Dei?

Prelatura Personal

Poden pertànyer a l’Opus Dei els sacerdots seculars?

Prelatura Personal