Newsletter

If you wish to subscribe to our newsletter please specify your email address.

We only use your email address to send you our newsletter and in accordance with our privacy policy. You can unsubscribe at any time.

Missatge del dia

“Consummati in unum”

Als qui aspiren a la unitat hem de posar-los davant de Crist que prega perquè estiguem consummati in unum, consumats en la unitat. La fam de justicia ens ha de dur a la font originaria de la concòrdia entre els homes: ésser i saber-se fills del Pare, germans. (És Crist que passa, 157)

Trist ecumenisme el que està en boca de catòlics que maltracten d'altres ca­tòlics! (Solc, 643)

Una vegada vaig comentar al Sant Pare Joan XXIII, mogut per l’encís afable i paternal del seu tracte: «Pare Sant, tots els homes, catòlics o no, sempre han trobat dins la nostra Obra un lloc amable: no he aprés l’ecumenisme de ...