El recte amor de si mateix

Personalitat
El recte amor de si mateix

Nou text de la sèrie centrada en la formació de la personalitat. En aquesta ocasió, es reflexiona sobre el coneixement d’un mateix, amb virtuts ...

Newsletter

Missatge del dia

"Un sol cor i una sola ànima"

Has de ser, com a fill de Déu i amb la seva gràcia, baró o dona forta, de desigs i de realitats. ―No som plantes d'hivernacle. Vivim enmig del món, i hem d'estar a tots els vents, a la calor i al fred, a la pluja i als ciclons..., però fidels a Déu i a la seva Església. (Forja, 792)

La labor de l'Església, cada dia, és com un gran teixit, que oferim al Senyor, ja que tots els batejats som Església.

―Si complim ―fidels i entregats―, aquest gran teixit serà formós i sense falla. Però, si un deixa anar un fil ací, un altre allà, i un altre per l'altra banda..., en comptes d'un formós teixit ...