Newsletter

Missatge del dia

“Jo confío en Vós, sé que sou el meu Pare”

A l'hort Jesús ora: Pater mi (Mt., XXVI, 39), Abba, Pater! (Mc., XIV, 36). Déu és el meu Pare, encara que m'enviï sofriment.

M'estima amb tendresa, tot i que em fereixi. Jesús pateix per complir la Voluntat del Pare... I jo, que també vull complir la Santíssima Voluntat de Déu, seguint els passos del Mestre, ¿em podré queixar, si per company del camí em trobo el sofriment? Això constituirà un senyal cert de la meva filiació, perquè em tracta com ho fa ...