Newsletter

Missatge del dia

“Servir el Senyor i els homes”

Qualsevol activitat -sigui o no huma­nament molt important- ha de conver­tir-se per a tu en un mitja de servir el Senyor i els homes: aquí rau la veritable dimensió de la seva importància. (Forja, 684)

No m'aparto de la veritat més rigorosa si us dic que Jesús continua cercant posada ara, en el nostre cor. Hem de demanar-Ii perdó per la nostra ceguera personal, per la nostra ingratitud. Hem de demanar-li la gràcia de no tancar-Ii mai més la porta de les nostres ànimes.

El Senyor no ens oculta que aquesta obediència rendida a ...