Newsletter

Sant Josepmaria

Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer (Barbastre, 9 de gener de 1902-Roma, 26 de juny de 1975). Fou sacerdot. Va fundar l'Opus Dei l'any 1928. Va ser canonitzat el 2002. La seva festivitat es commemora el 26 de juny.

Missatge del dia

"No hem de voler esquivar la seva Voluntat"

Aquesta és la clau per obrir la porta i entrar en el Regne del Cel: qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum ―qui fa la voluntat del meu Pare..., aquest hi entrarà! (Camí, 754)

Del fet que tu i jo ens portem com Déu vol ―no ho oblidis―, en depenen moltes coses grans. (Camí, 755)

Nosaltres som pedres, carreus, que es mouen, que senten, que tenen una vo­luntat libèrrima.

Déu mateix és el picapedrer que ens va traient els cantells, arreglant-nos, modificant-nos, tal com Ell vol, a cops de martell i de cisell ...