Què se celebra per la Pentecosta?

El temps pasqual s'acaba amb la festa de Pentecosta, que aquest any serà el pròxim diumenge 19 de maig. Quin significat té aquesta festa? Quin origen té?

Fresc, Stiftskirche, Hechingen (Alemanya)

Què és la Pentecosta?
A la festa de la Pentecosta es commemora la Vinguda de l’Esperit Sant sobre els Apòstols i la Mare de Déu, cinquanta dies després de la Resurrecció de Jesucrist. Aquesta festa tanca el temps pasqual.


Qui és l’Esperit Sant?
L'Esperit Sant és la “Tercera Persona de la Santíssima Trinitat”. Tal com explica el catecisme, havent-hi només un Déu, hi ha en Ell tres persones distintes: Pare, Fill i Esperit Sant. Hi ha doncs que són regals de Déu que només es poden rebre per l'Esperit Sant.


Quins són els dons?
Saviesa: Per entendre, experimentar i assaborir les coses divines i jutjar rectament.
Enteniment: Per comprendre la voluntat de Déu.
Ciència: Per jutjar rectament les coses creades d'acord amb el seu fi sobrenatural.
Consell: Perquè l'ànima intueixi rectament com actuar i ser guia d'altres.
Fortalesa: Per practicar les virtuts heroiques amb confiança.
Pietat: Per ajudar l'ànima a estimar Déu com a Pare i als homes com a germans.
Temor de Déu: Per respectar a Déu i donar-li la importància que té.


Quins són els fruits?
Caritat: estimar Déu sobre totes les coses i el proïsme com a nosaltres mateixos per amor de Déu.
Goig: el que estima es gaudeix en la unió amb l'estimat.
Pau: absència d'agitació i de descans de la voluntat en la possessió estable del bé.
Paciència: capacitat de continuar aguantant en circumstàncies difícils.
Longanimitat: relació entre la perseverança i la constància d'ànim davant els obstacles i les adversitats.
Bondat: inclinació natural a fomentar allò que és desitjable.
Benignitat: actuar pel bé de les persones amb afabilitat i indulgència.
Mansuetud: és la virtut que modera la ira i els seus efectes desordenats.
Fidelitat: és la virtut que fa que siguem ferms i constants en l'execució dels compromisos moralment rectes que hem adquirit.
Modèstia: és la virtut que governa les nostres accions, gestos i actituds i ajuda a ser discret i curós amb el cos.
Continència: és la capacitat de dominar, controlar i orientar la concupiscència.
Castedat: delicadesa en tot allò que fa referència a l'ús de la sexualitat.


Quin és el color litúrgic?
El color de les vestimentes és el vermell, que simbolitza l'amor de l'Esperit o de les llengües de foc.


Per a pregar:
Vídeo del Papa Francesc on explica la fe en l'Esperit Sant, en l'audiència del 8 de maig de 2013, Any de la Fe.
Vídeo de sant Josepmaria on explica com es pot tractar l'Esperit Sant en la vida ordinària.
Textos de sant Josepmaria sobre l’Esperit Sant