Intenció mensual

Publiquem la intenció del 2 d'octubre del 2022 al 2 d'octubre del 2024, que el Prelat proposa als fidels i amics de l'Opus Dei.

Demanem al Senyor la gràcia de servir amb tota la nostra vida l'Església. Amb aquest propòsit, preguem cor unum et anima una (Ac 4, 32), molt units al Pare, pels treballs que ha demanat el Papa a l'Obra en el motu propi Ad charisma tuendum. Procurem promoure, amb detalls concrets, la unitat a la nostra família espiritual i amb tots els cristians, per servir l'Església com l'Església vol ser servida. D'aquesta manera contribuirem a l'evangelització del món des de la bellesa del carisma rebut per sant Josepmaria.

Bibliografia:

– Sant Josepmaria, Converses, nn. 58-63.

– Del Prelat, Carta pastoral, 19-III-2022, nn. 10-12.


Els creients saben que l'oració unida i perseverant pot assolir-ho tot. Aquesta confiança en el poder de l'oració ha estat comentada amb freqüència pel Papa, qui demana periòdicament que els cristians preguin per intencions particulars.

Al mateix temps, la pregària i l'acció són inseparables: les intencions de l'oració es tradueixen en un profund treball apostòlic en els diversos ambients. Per aquest motiu, des de mitjans dels anys cinquanta sant Josepmaria va començar a proposar una intenció mensual que fos l'objecte de la pregària, estudi i treball apostòlic de moltes persones.

El fundador de l'Opus Dei —i posteriorment els successors— han anat suggerint intencions específiques per les quals resar i actuar. D'alguna manera, sant Josepmaria pretenia que tots sentissin les necessitats de l'Obra, de l'Església i del món, i resessin i treballessin tots plegats. Amb el pas el temps, el costum de la intenció mensual s'ha concretat en la Prelatura de diferents maneres i durades (diversos mesos, un any, etc.).