Històries de misericòrdia: Oferir un futur laboral (9)

La realitat que el treball dóna dignitat ha estat recordada moltes vegades pel Papa Francesc. En aquest novè vídeo de la sèrie apareixen tres iniciatives que, a Uruguai, Itàlia i les Filipines, busquen preparar gent jove per entrar al món laboral.

Els apartats següents poden ajudar-te a utilitzar aquest vídeo personalment, en classes de formació cristiana, en reunions amb els amics, a la teva escola o parròquia.

Preguntes per al diàleg

— Per què algunes de les persones del vídeo relacionen la realització personal amb el fet de tenir feina? Per què penses que tenir feina fa canviar la visió de futur a la gent?

— Podries explicar per què treballar no significa només realitzar unes determinades tasques sinó també desenvolupar-se interiorment?

— Consideres viable ajudar els companys de feina mentre es compleix el propi deure? Com?

— Graciela, d'Uruguay, explica que estava en una situació desesperada. Quins fets i actituds la van ajudar a tirar endavant?

Propostes d'acció

— Pregar per les persones sense feina.

— Intentar que persones sense feina i les seves famílies tinguin un moment agradable oferint-los, amb discreció petits serveis.

— Quan t'assabentes d'ofertes de feina, valorar si les pots compartir amb parents, amics o coneguts que no tenen feina.

— Posar els teus talents al servei dels altres, mentre fas la teva feina.

— Oferir a Déu la feina demanant-li també per intencions concretes.

►Vídeos de la sèrie Històries de misericòrdia