Trobada amb sant Josepmaria a Brafa

Versió resumida de la tertúlia amb sant Josepmaria Escrivà de Balaguer a Brafa (Barcelona), que va tenir lloc el novembre de 1972.

Vídeos breus de sant Josepmaria