Antal artiklar: 3

"I Guds namn: förtvivla inte"

Heliga är de som kämpar ända till slutet av sitt liv: de som alltid reser sig varje gång som de har snubblat, efter varje fall, för att modigt fortsätta vägen fram med ödmjukhet, med kärlek, med hopp. (Smedjan, nr. 186)

Dagliga texter

”Det är en hoppets tid"

”Det är en hoppets tid och jag lever av den skatten. Det är inte bara vackra ord, fader - så säger du mig - det är verklighet”. Då så ... hela världen, alla mänskliga värden som har en så enormt stark dragningskraft på dig - vänskapen, konsten, vetenskapen, filosofin, teologin, idrotten, naturen, kulturen, människorna ... - Låt allt detta omfattas av hoppet: hoppas på Kristus. (Plogfåran, nr. 293)

Dagliga texter

"Vår styrka är lånad"

Var inte så slö och vek. Det är hög tid att du slutar upp med din besynnerliga självömkan. (Vägen, nr. 193)

Dagliga texter