Antal artiklar: 1

"Är det kanske inte så att du har blivit räddhågad för att din kärlek är för liten?

Du saknar inte Guds nåd. Så om du motsvarar den, bör du känna dig trygg. Segern beror på dig: din styrka och handlingskraft är - förenade med nåden - mer än tillräckliga skäl för att ge dig den optimism som man känner när man är säker på att segra. (Plogfåran, nr. 80)

Dagliga texter