Om prästeskapet

Celibatet ur andligt-teologiskt perspektiv

Är celibatet knutet till vigningens sakrament? Sambandet mellan celibat och prästvigning förstås ur ett andligt-teologiskt perspektiv i Kristus: brudgummen som ger sitt liv för kyrkan.

Prästcelibatet

Måndagen den 8 mars, en dag för eftertanke förenades i Paris Biskop Yves Le Saux, Msgr. Tony Anatrella och fader Laurent Touze angående frågan om prästcelibatet.

Celibatet i östkyrkorna

I de ortodoxa och även i de med Rom unierade östkyrkorna finns det sedan gammalt gifta präster. Ändå föredrar alla östkyrkor, att prästerna lever i celibat.