Bönhörelser

Fonder för ett forskningsprojekt

Guadalupe Ortiz de Landázuri förklarades ärevördig av Påve Franciskus den 4 maj 2017. I avseende av en nyligen erhållen bönhörelse med hjälp av hennes förbön.

Smärta i mitt högra knä

En bönhörelse som delas av någon som sökte Guadalupes hjälp med förbön, efter att ha känt en skarp smärta i knäet.

Tre bönhörelser

På några få dagar har Guadalupe hört mig tre gånger. Här är bönhörelserna: