Den ”nya evangeliseringen” i Sverige

25 år efter Andra Vatikankonciliet uppmanade påven Johannes Paulus II Kyrkan att, med förnyad kraft, anstränga sig att i sin mission förkunna Evangeliet till folken, genom en apostolisk aktion som han benämnde den nya evangeliseringen eller återevangeliseringen.