Vilka förmåner får man som medarbetare i Opus Dei?

Opus Deis medlemmar ber dagligen för alla dem som på ett eller annat sätt hjälper eller har hjälpt Prelaturen att genomföra sitt uppdrag i Kyrkan.

Vid vissa bestämda tillfällen frambär dessutom Prelaturens präster det heliga mässoffret för de avlidna medarbetarnas själar.

Den Heliga Stolen har beviljat de katolska medarbetarna möjligheten att vinna en fullständig avlat vid vissa bestämda högtider och årsdagar som firas i Opus Dei samt den dag de utnämns till medarbetare, om de uppfyller de allmänna villkor som Kyrkan har uppställt.

De kan även vinna en partiell avlat vid vissa tillfällen, t.ex. när de samlas för att delta i andliga utbildningsmedel.