Vad innebär det att vara medarbetare i Opus Dei?

Medarbetarnas uppgift är att hjälpa till i Prelaturens apostoliska verksamheter.

Dess syfte är att i alla samhällskretsar främja ett djupt medvetande om alla människors kallelse till helighet och särskilt om det heliggörande värdet i det vanliga yrkesarbetet och i varje människas uppfyllande av sina vardagliga plikter.

Hjälpen kan vara av andlig eller materiell art. Medarbetarnas andliga hjälp består i åtagandet att be, om möjligt dagligen, för Prelaturen och dess apostoliska arbete. Det materiella stödet kan bestå av bidrag i form av pengar, tid eller egen arbetsinsats för någon av Prelaturens apostoliska aktiviteter.