Vad är en medarbetare i Prelaturen Opus Dei?

Medarbetare i Opus Dei är människor som medverkar på olika sätt i Opus Deis apostoliska arbete utan att vara medlemmar i Prelaturen.

För att bli medarbetare behöver man inte någon särskild kallelse. Medarbetarna är i allmänhet släktingar, vänner, kolleger och grannar till Prelaturens medlemmar eller människor som får eller har fått andlig hjälp genom Opus Deis apostolat. De kan också vara sådana personer som förstår att de apostoliska verksamheter av olika slag som bedrivs av Prelaturen har stor betydelse för människan och samhället. Även. icke-katoliker och icke-kristna kan vara medarbetare.