Schweizisk ingenjör på väg till saligförklaring.

Den 3 juli hölls i Zürich, Schweiz, den festliga slutpläderingen om stiftsundersökningen av saligförklaringsprocessen av Toni Zweifel. Zürich tillhör det schweiziska stiftet Chur.

Opus Dei - Schweizisk ingenjör på väg till saligförklaring.Biskop Bürcher förseglar en av kartonger med processensakter. Foto: zVg

Under nästan 20 år har biskopsämbetet drivit frågan om saligförklaringsprocessen av ingenjören Toni Zweifel (1938 - 1989) från Zürich. En speciell tribunal inrättades och 45 vittnen utfrågades, och man undersökte en omfångsrik dokumentation. Som biskopsämbetet meddelade så är denna fas nu avslutad.

Den 2 juli skedde den avslutande ceremonin rum i Zürich Centrum 66, under ledning av den Apostoliske administrator biskop Peter Bürcher, och i närvaro av den ansvariga tribunalen och övriga involverade personer. Den samlade dokumentationen förpackades och förseglades i kartonger.

Den förste helige från Zürich på 1700 år? !

Biskop Bücher förklarade i sitt öppningsanförande, att detta förfarande utgör en viktig impuls för de troendes levnad i Zürich och i vårt land Schweiz. Toni Zweifel var en ingenjör som levde och verkade mitt i Zürich sekulariserade värld. Han förde en pliktmedveten levnad och – genom tron sporrad – att grunda en stiftelse för utvecklingsfrämjande, något som kan sätta många troendes hjärtan i svall. Vi hoppas nu, att genom förbön ett under skall ske, så att förfarandet i Rom skall komma vidare. Om biskopens förhoppningar går i uppfyllelse, och processen i Rom får ett lyckligt slut, så blir Toni Zweifel den förste helige i staden Zürich´s historia sedan skyddspatronen (helgonet) Felix, Regula och Exuperantius från det tidiga fyrahundratalet, som generalvikarien för kantonerna Zürich och Glarus lyfte fram.

Maskiningenjör och socialföretagare.

Toni Zweifel är uppvuxen som utlandsschweizare i närheten av Verona i Italien. Han studerade till maskiningenjör vid ETH (Eidgenössischen Technischen Hochschule) i Zürich, och arbetade tio år i sitt yrke.

1972 grundade och utvecklade han Limmat – stiftelsen, som under hans livstid gjorde det möjligt att understödja hundratals bildnings- och socialinitiativ, och stiftelsen har sedan utvecklats vidare. 1986 i sin bästa ålder insjuknade han i leukemi, en sjukdom som han bar med beundransvärt kristet lugn ända till sin död.

Sedan 1962 tillhörde Toni Zweifel Opus Dei. I verkets anda ställde han sitt arbete, sitt samhällsliv och sin sjukdom helt i Guds och andras tjänst. Han förkroppsligade så det heliga idealet, mitt i världen, helt i enlighet med den helige Josemaría Escrivás förkunnelse.

500 bönhörelser i 46 länder.

Sedan Toni Zweifel´s död berättar talrika människoskaror, att de genom honom i konkreta angelägenheter bett till honom om förbön, och blivit bönhörda. Tills i dag har till Opus Deis kontor för salig- och heligförklaringsprocesser inkommit över 500 sådana vittnesbörd från 46 olika länder.

Det var dessa rop på helighet som ledde till att biskop Amédée Grab 2001 öppnade saligförklaringsprocessen. Processakten kommer nu att lämnas in till Vatikanens Kongregation för salig- och heligförklaring. Detta med hänsyn till möjligheten för en ingående prövning till en salighetsförklaring. Processens dokumentationsomfattning uppgår till 13 000 sidor och vägen 130 kg.

Vidare litteraturhänvisning; Augustin L. Kindler: Toni Zweifel. Geheiligter Alltag. Adams Verlag, Köln 2017, 196 S. ISBN 978 3 937626 36 9.