Medarbetarnas sigill

En tänd lampa och ett kors utgör sigillen för medarbetarnas förening: symbolen som återspeglar dess uppdrag i Opus Dei.

Opus Deis medarbetare utgör en förening som är förenad med Opus Dei. Man tillhör föreningen men inte Opus Dei, men kan på så sätt delta i dess apostolat på många olika sätt. Från alla länder hjälper medarbetare med sina böner, uppoffringar, yrkesmässiga sysslor och ekonomiska ansträngningar.

Sigillen återspeglar deras uppdrag dels i formen av ett kors (det kors som Opus Dei vill sätta i världens mitt), dels en tänd oljelampa. Denna liknar dem som finns i katakomberna. Det är ett tecken på vaksamhet, att alltid vara vaken för att bidra i utbredning av Guds Verk.

... De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. (Matt 25:1–13).

Som rubrik i sigillet står det: OPUS DEI. Och under dessa ord, på varje lands språk, står det: medarbetare.

På ett grafiskt sätt tydliggörs det arbete som Herren anförtror dem: en nära förening med Verket, nära korset, medan de belyser det apostoliska arbetet med sin brinnande eld.