Hur blir man utnämnd till medarbetare i Opus Dei?

Utnämningen av den person som vill bli medarbetare sker på förslag av en av Opus Deis medlemmar.

När förslaget har godkänts av den person som leder det apostoliska arbetet på den aktuella platsen, meddelas den berörda personen om datumet för utnämningen. Just den dagen kan en katolsk medarbetare få fullständig avlat med de vanliga villkoren.