Proces svätorečenia Alvirovcov

Začal sa proces svätorečenia kresťanského manželského páru z Opus Dei. Madridský arcibiskup otvoril 19. februára 2009 proces svätorečenia Paquity Domínguezovej a Tomása Alviru, rodičov ôsmich detí.

Tomás a Paquita Alvirovci

Za prítomnosti ôsmich detí manželov Alvirocov, kardinál Ruoco označil Alvirovcov za „príklad 20. storočia ako životom svedčiť a ohlasovať evanjelizáciu rodiny.“ Pripomenul slová Jána Pavla II., ktorý považoval vyzdvihnutie svätosti kresťanských manželských párov za jeden z hlavných cieľov nového milénia, pretože „svedectvo kresťanských rodín je nesmierne potrebné.“

Tomás Alvira sa stal členom Opus Dei v roku 1947, Paquita Domínguezová v roku 1952. Tomás Alvira bol univerzitným profesorom prírodných vied, jeho manželka stredoškolskou učiteľkou.

Svojim deťom a mnohým ďalším ľuďom boli príkladom kresťanského života najmä svojím úsilím vytvoriť „šťastný a svetlom naplnený domov“, k čomu často povzbudzoval svätý Josemaría Escrivá.

Postulátor procesu, José Carlos Martín de la Hoz, poznamenal, že „Cirkev nás dnes žiada, aby sme preukázali, že ich život v prelatúre Opus Dei bol skutočne hrdinský“. Bol ustanovený tribunál, ktorý má zhromaždiť dôkazy nevyhnutné k tomu, aby sa, ako povedal postulátor „mohlo rozhodnúť, či ich možno považovať za orodovníkov pre všetkých kresťanov.“

Obrad sa konal v Bazilike sv. Michaela v Madride.

Doteraz boli blahorečené len dva manželské páry: Luigi a Mária Quattrocchi (v roku 2001) a rodičia svätej Terézie od Dieťaťa Ježiš, Louis Martin and Zelie Guerin (v roku 2008). Ako reakcia na výzvu Jána Pavla II. však prebieha viacero procesov blahorečenia manželov v rôznych diecézach, vrátane dvoch prípadov v Španielsku a jedného v Mexiku.

Obradom, ktorý sa konal 19. februára tohto roku, pokračuje fáza diecézneho vyšetrovania, ktorá sa začala 14. februára, keď madridský kardinál vydal rozhodnutie o povesti svätosti Alvirovcov a pomoci získanej na základe ich orodovania.

Kardinál Ruoco podpisuje akt zahájenia procesu kanonizácie.

Neskôr bude tento proces, ktorý začal v madridskej arcidiecéze, odovzdaný do rúk Kongregácie pre svätorečenie v Ríme a Svätá stolica rozhodne, či na základe dostatočných dôkazov vyhlási týchto Božích služobníkov za svätých.