Modlitba k manželom Alvirovcom

Súkromná modlitba na príhovor manželov Alvirovcov

Tomás a Paquita Alvirovci
Opus Dei - Modlitba k manželom Alvirovcom

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

Ó, Bože Otče, ktorý si udelil svojim služobníkom Paquite a Tomásovi milosť žiť s kresťanským duchom svoje manželstvo a profesionálne i spoločenské povinnosti; zošli nám silu svojej lásky, nech vieme vo svete rozšíriť vznešenosť manželskej vernosti a svätosti. Osláv svojich služobníkov a vyslyš na ich príhovor moju prosbu ... (konkrétna prosba). Amen.

Otče Náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. vyhlasujeme, že sa týmto žiadnym spôsobom nemá predbiehať rozhodnutie Cirkvi a že táto modlitba nie je určená na použitie vo verejnom kulte.