Number of articles: 5

Sfințenia este pentru mine?

Sf. Josemaría, a cărui sărbătoare este la 26 iunie, a propovăduit neobosit chemarea universală la sfințenie: „Ia aminte: în lume există mulți bărbați și femei și învățătorul nu exclude pe nici unul de la chemarea sa... El îi cheamă la viață creștină, la o viață de sfințenie, la o viață vrednică de un ales, la o viață veșnică.” Forja, 13

A ne ruga cu Sf. Josemaría

A-L urma pe Cristos

Pentru a merge pe urmele lui Cristos, apostolul de astăzi nu vine să reformeze nimic, nici cu atât mai puţin să se dezintereseze de realitatea istorică, care îl înconjoară... – Este suficient să acţioneze ca primii creştini, dând viaţă ambientului

A ne ruga cu Sf. Josemaría

Caracteristicile spiritului lui Opus Dei

„Aceasta este voinţa lui Dumnezeu, sfinţirea voastră” spune Sfântul Paul adresându-se primilor creştini. Mesajul este deci „vechi ca Evanghelia şi ca Evanghelia nouă”.

Sfântul Josemaría

Spirit contemplativ în mijlocul tuturor activităţilor umane

Cu cât vom fi mai cufundaţi în lume, cu atât mai mult trebuie să fim ai lui Dumnezeu

Texte zilnice

Există ceva sfânt, divin, ascuns în situațiile cele mai obișnuite

Dumnezeu vă cheamă să-l slujiți în și prin îndatoririle civile

Texte zilnice