Scrisoarea Prelatului (6 octombrie 2022)

Prelatul Opus Dei anunță că în prima jumătate a anului 2023 va convoca un Congres general extraordinar pentru a pune în acord statutele Lucrării cu indicațiile din motu proprio „Ad charisma tuendum”.

Dragii mei, fie ca Isus să vegheze asupra fiicelor și fiilor mei!

După cum v-am comunicat deja, în Consiliul general și în Sfătuirea centrală studiem cum să procedăm pentru a duce la îndeplinire ceea ce Papa ne-a cerut în legătură cu adaptarea Statutului Lucrării la indicațiile din Motu proprio „Ad charisma tuendum”.

Din partea Dicasteriului pentru Cler ne-au sfătuit să nu ne limităm la a lua în considerare ceea ce se referă la dependența Prelaturii de acest Dicaster și la trecerea de la un raport cincinal la un raport anual către Sfântul Scaun privind activitatea Prelaturii, ci să propunem și alte posibile ajustări ale Statutului, care ni se par adecvate în lumina Motu proprio. De asemenea, am fost sfătuiți să ne luăm tot timpul necesar, fără grabă.

Fiind vorba de o inițiativă a Sfântului Scaun, nu este necesar să se organizeze Congresele generale prevăzute pentru a introduce modificări în Statut (cf. n. 181, § 3); totuși, cu avizul favorabil al Sfătuirii centrale și al Consiliului general, voi convoca un Congres general extraordinar în acest scop precis și limitat, care va avea loc în prima jumătate a anului 2023.

Pentru a pregăti această muncă a participanților la congres, este de asemenea important să avem, cu suficient timp înainte, contribuția celor care doresc să trimită sugestii specifice. Veți primi în curând instrucțiuni despre cum și când să mi le trimiteți, pentru a facilita studiul lor.

Vă rog să țineți cont de faptul că este vorba de a respecta ceea ce a indicat Sfântul Scaun, nu de a propune orice schimbare care ni s-ar putea părea interesantă. Pe lângă dorința de a fi fideli moștenirii fondatorului nostru, este important să avem în vedere și interesul general al stabilității juridice a instituțiilor.

Bineînțeles, textul Motu Proprio poate suscita și alte sugestii, în afară de cele referitoare la Statut, pentru a da un nou impuls activității apostolice; vi se vor cere mai târziu, când vor fi convocate viitoarele Săptămâni de lucru.

Încredințăm toate acestea mijlocirii Sfântului Josemaría, astăzi, când sărbătorim a douăzecea aniversare a canonizării sale. Să-i cerem Domnului ca această carismă pe care Dumnezeu i-a încredințat-o Părintelui nostru în slujba Bisericii să rodească cu o forță reînnoită în viața fiecăruia dintre noi, așa cum ne-a îndemnat Papa Francisc.

Vă trimit binecuvântarea mea cea mai afectuoasă.

Părintele vostru

Fernando Ocáriz

Roma, 6 octombrie 2022