10 gânduri pentru pace

Regina pacis, ora pro nobis!» Regină a Păcii, roagă-te pentru noi ! Măcar ai încercat să rosteşti această rugăciune atunci când liniştea ţi-a fost răpită? Vei surprins de eficacitatea ei neîntârziată.

1 Lasă-te modelat de loviturile de daltă ale harului (fie ele puternice sau delicate). Străduiește-te să nu fii o piedică, ci un instrument! Și dacă vrei cu adevărat, Maica Preasfântă te va ajuta și vei deveni asemeni unui fluviu, în loc să fii bolovanul care abate cursul apelor divine.

Forja, 874

2 Dumnezeu are nevoie de bărbați și de femei puternici, tari, pe care oamenii să se poată sprijini.

Forja, 850

3 O bună rețetă pentru viața ta: ”nu-mi amintesc că exist“. Nu mă gândesc la problemele mele, căci nu-mi rămâne timp pentru mine“.

— Muncă și slujire.

Forja, 853

4 Iată încotro ne îndreaptă inegalabilă bunătate a Maicii noastre, Sfânta Maria: o iubire dusă la extrem în grija pusă pentru îndeplinirea Voinței divine și o totală uitare de sine. Ea era mulțumită să fie acolo unde Dumnezeu o pusese.

— De aceea nimic nu este obișnuit la Ea: nici cel mai mic dintre gesturi. — Reține această lecție!

Forja, 854

Santa Maria della Pace. Triptic

5 Angajat! Cât îmi place cuvântul acesta! — Noi, copiii lui Dumnezeu, ne angajăm — în mod liber — să trăim în slujba Domnului: dorința noastră este ca El să domnească în mod suveran și total asupra vieții noastre.

Forja, 855

6 Sfinţenia — adevărata sfinţenie — se revarsă din vasul său pentru a umple alte inimi, alte suflete.

Noi, copiii lui Dumnezeu, ne sfinţim sfinţind pe alţii. Se răspândeşte în jurul tău viaţa creştină? Gândeşte-te la aceasta în fiecare zi.

Forja, 856

7 Domnul nostru Isus Cristos este acela care o doreşte: să-L urmăm îndeaproape. Nu există altă cale.

Aceasta este lucrarea Sfântului Duh în fiecare suflet şi în al tău. Şi trebuie să fii supus ca să nu pui obstacole lui Dumnezeu.

Forja, 860

8 Întipărește-ți clar în suflet ideea că Dumnezeu nu are nevoie de tine. — Apelul său este rodul milostivirii preaiubitoarei sale Inimi.

Forja, 862

9 Recurge la Maria, blânda Fecioară, Maica lui Dumnezeu și a noastră, încredințându-i puritatea sufletului și a trupului tuturor. Spune-i că vrei s-o invoci (și că vrei ca să fie mereu invocată), ca să învingi în ceasurile rele — sau în cele bune, chiar în clipele foarte bune — ale luptei noastre împotriva celor care dispută condiția noastră de copii ai lui Dumnezeu.

Forja, 864

10 Biserica, sufletele — cele de pe toate continentele, din toate timpurile, actuale şi viitoare — aşteaptă mult de la tine... Dar trebuie să ai bine în minte şi în inimă că nu vei aduce rod dacă nu vei fi sfânt! Sau mai bine spus: dacă nu lupţi să devii sfânt.

Forja, 873