Mesajul Prelatului (18 ianuarie 2022)

Între 18 și 25 ianuarie, întreaga Biserică se roagă pentru unitatea creștinilor. În mesajul său, prelatul Opus Dei cere rugăciuni pentru această intenție.

Dragii mei, fie ca Isus să-i aibă în grijă pe fiii și fiicele mele!

Încep opt zile în care ne vom ruga în mod special pentru unitatea creștinilor. Rugăciunea, pe care Biserica o înalță în această octava, își are izvorul în dialogul lui Isus cu Tatăl său la Cina cea de Taină, înconjurat de apostoli: „Nu mă rog numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor: ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis” (In 17,20-21). Domnul s-a rugat și pentru noi: pentru cei care, în timp, aveau să devină membri ai Bisericii Sale. Și a adăugat că unitatea va fi întotdeauna necesară „pentru ca lumea să creadă”.

Să încercăm să intensificăm, în aceste zile, rugăciunea noastră pentru ca să se împlinească voia lui Dumnezeu: „o singură turmă și un singur păstor” (In 10,16).

Acest timp ne poate ajuta, de asemenea, să ne gândim la valoarea unității în multe alte și diverse aspecte, conștienți că „unitatea este un simptom al vieții” (Sfântul Josemaría, Drum, nr. 940). Ce bine este să ne îngrijim de această unitate cu mici detalii zilnice! Uneori va trebui să cedăm de bunăvoie în fața propriilor noastre idei legitime, dar ne va fi de folos să ne amintim că „întregul este mai mult decât părțile” (Francisc, Evangelii gaudium, nr. 235); unitatea este o valoare mai importantă decât atâtea alte lucruri, tocmai pentru că este o condiție a vieții.

Cu binecuvântarea mea cea mai afectuoasă

Părintele vostru,

Fernando Ocáriz

Roma, 18 ianuarie 2022