Mesajul Prelatului (17 aprilie 2023)

Prelatul Opus Dei își exprimă recunoștința pentru rugăciunile și munca tuturor celor care au contribuit la Congresul general extraordinar care tocmai s-a încheiat. Acesta a fost convocat pentru a adapta statutul Prelaturii la motu proprio „Ad charisma tuendum”.

Prelatul Opus Dei își exprimă recunoștința pentru rugăciunea și munca tuturor celor care au contribuit la desfășurarea Congresului general extraordinar (12-16 aprilie).

Dragi mei, Isus să vegheze asupra fiicelor și fiilor mei!

Congresul general extraordinar tocmai s-a încheiat și aș dori să scriu aceste rânduri pentru a vă mulțumi încă o dată pentru rugăciunile voastre. Au fost zile în care am cerut ajutorul Duhului Sfânt într-un mod special. Am sesizat încă o dată legăturile de filiație și fraternitate care ne unesc, precum și dragostea noastră pentru Biserică și pentru Sfântul Părinte. În același timp, a fost ușor să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru atâtea inițiative de evanghelizare și de slujire a multor suflete din întreaga lume. Întrucât oameni din atât de multe țări s-au reunit la Roma, a fost de asemenea firesc să avem în minte întregul Opus Dei, toți colaboratorii și prietenii, să ne rugăm unii pentru alții și, mai ales, pentru cei care trăiesc în țări afectate de război sau de diferite forme de sărăcie și nevoi.

În ultimele zile, surorile și frații voștri reuniți la Congres au putut lucra în profunzime la sugestiile venite din toate regiunile, și se conturează o propunere de ajustare a Statutului, care răspunde solicitării Papei din motu proprio „Ad charisma tuendum”, și care va fi înaintată Sfântului Scaun în lunile următoare.

Așa cum v-am spus în mesajul precedent, sugestiile care nu se aplică la ceea ce Sfântul Scaun a cerut acum pot fi studiate în următoarele Săptămâni de lucru și în pregătirea următorului congres general ordinar, care va avea loc în 2025. Așa cum v-am mai spus, spre deosebire de alte congrese în care se stabilesc unele priorități apostolice, în acest caz, singurul scop a fost pregătirea propunerii menționate mai sus. Din acest motiv, rezultatul final va fi cunoscut doar după ce va fi examinat de Sfântul Scaun, care are ultimul cuvânt.

În activitatea din aceste zile ne-am ghidat după două criterii fundamentale: fidelitatea față de carisma pe care Sfântul Josemaría a primit-o la 2 octombrie 1928 și adeziunea filială la voința exprimată de Sfântul Părinte. Așa cum a cerut Papa în motu proprio, am încercat să exprimăm mai clar dimensiunea carismatică a Lucrării (cf. Ad charisma tuendum nr. 4), care este trăită și realizată în comuniune cu Bisericile particulare și cu episcopii care le prezidează. Prelatura Opus Dei este o familie, rod al legăturilor de paternitate, filiație și fraternitate.

Aceste zile ale congresului au fost caracterizate de o atmosferă de seninătate și bună dispoziție, precum și de participarea activă a tuturor. Fiecare a putut să se exprime liber, atât în grupurile de lucru, cât și în sesiunile plenare. Aș dori, de asemenea, să subliniez faptul că, în urma studierii sugestiilor, a existat o mare concordanță între multe persoane din medii, educație și cultură foarte diferite. A fost o manifestare elocventă a unității în jurul "darului Duhului primit de Sfântul Josemaría" (Ad charisma tuendum, preambul).

Cu bucuria Paștelui și cu toată afecțiunea, vă binecuvântează

Părintele vostru

Fernando Ocáriz

Roma, 17 aprilie 2023