Mesaj al Prelatului (15 mai 2024)

Cu ocazia sărbătorii Rusaliilor, prelatul Opus Dei ne invită să medităm asupra acțiunii Duhului Sfânt în sufletele noastre.

Dragii mei, fie ca Isus să vegheze asupra fiicelor și fiilor mei!

În data de 19 a acestei luni vom sărbători Solemnitatea Rusaliilor, prilej pentru o amintire specială a venirii vizibile a Duhului Sfânt asupra Bisericii născânde. Sub forma unui foc purificator și a unui vânt impetuos, Paracletul le-a dăruit apostolilor o nouă înțelepciune, o nouă iubire și un impuls evanghelizator curajos.

În același timp, această sărbătoare este un prilej de meditație, de mulțumire și de deschidere a sufletelor noastre la acțiunea Duhului Sfânt, iubire infinită. El, prin harul sfințitor, ne identifică tot mai mult cu Cristos și, în Cristos, ne face din ce în ce mai mult copii ai lui Dumnezeu Tatăl.

Ca pregătire pentru sărbătoarea Rusaliilor, ne-ar putea ajuta să medităm din nou, în zilele următoare, la acest text al Sfântului Paul: „Căci toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, pentru că nu aţi primit un Duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: Abbá, Tată!” (Rom 8,14-15). Îmi vin imediat în minte, așa cum sunt sigur că le vin multora dintre voi, aceste cuvinte ale Părintelui nostru, în care relata o întâmplare petrecută într-un tramvai din Madrid, la 16 octombrie 1931: „Am simțit acțiunea Domnului, care a făcut să încolțească în inima mea și pe buzele mele, cu forța a ceva imperios necesar, această tandră invocare: Abba! Pater” (Scrisoarea din 9 ianuarie 1959).

Astfel s-a născut în inima Sfântului Josemaría simțul filiației divine ca fundament al spiritului Lucrării. Această filiație se prelungește în mod necesar în fraternitatea corespunzătoare în sânul Bisericii – și în Lucrare ca o mică parte a Bisericii – și în impulsul apostolic.

Sigur ați citit și ați meditat de multe ori despre toate acestea și despre Duhul Sfânt și filiația divină. Dar să nu obosim să contemplăm și să mulțumim pentru această realitate supranaturală. Putem încerca să o trăim cu o speranță reînnoită, astfel încât, cu ajutorul Domnului, fiind fiice și fii ai lui Dumnezeu în Cristos prin Duhul Sfânt, să o putem înfpăptui și noi din ce în ce mai mult în iubirea fraternă și în slujirea celorlalți.

Așa cum vă reamintesc adesea, contez pe rugăciunile fiecăruia dintre voi, cor unum et anima una (Fap 4:32) – este treaba tuturor – pentru studiul în desfășurare al Statutului nostru. La începutul acestei luni a avut loc o primă întâlnire între patru membri ai Dicasterului și patru canoniști ai Opus Dei, trei profesori și o profesoară. O a doua astfel de întâlnire este planificată pentru sfârșitul lunii iunie și va continua probabil după vară. Scopul este de a contura, în cel mai bun mod posibil, Statutul Lucrării, urmând indicația dată de Papa de a „proteja carisma” (Ad charisma tuendum), adică păstrarea elementelor sale esențiale (caracterul secular și preponderent laic, unitatea de vocație între laici – bărbați și femei – și preoți etc.). Solemnitatea Rusaliilor ne ajută să ne încredințăm acțiunii Paracletului și prin aceste lucrări, în timp ce le simțim, fiecare dintre noi și ca familie, în acel spirit de filiație de care am vorbit mai sus.

Pe data de 25 din aceasă lună, cu voia Domnului, va avea loc hirotonirea preoțească a douăzeci și nouă de frați ai voștri în Lucrare: fie ca și ei să fie foarte prezenți în rugăciunea noastră în aceste zile.

Vom celebra Rusaliile la mijlocul lunii mai. Poate că ne va ajuta să ne gândim la faptul că Sfânta Fecioară, ca mijlocitoare a întregului har, este – după cuvintele Sfântului Andrei din Creta – „mama celui din care Duhul Sfânt purcede peste toți” (Omilia mariană II).

Cu toată afecțiunea, vă binecuvântează

Părintele vostru

Fernando Ocáriz

Roma, 15 mai 2024