Indulgențe pentru membrii, familiile și colaboratorii Opus Dei

La anumite date legate de istoria Lucrării și de patronii ei, membrii Opus Dei, familiile lor, precum și cooperatorii catolici pot primi indulgențe plenare și parțiale. În acest articol explicăm cum și când.in

Cuprins


Ce este o indulgență?

După cum spune Catehismul Bisericii Catolice, „Indulgenţa înseamnă iertarea în faţa lui Dumnezeu a pedepsei vremelnice datorate păcatelor a căror vină este ştearsă deja, iertare pe care credinciosul bine-dispus sufleteşte o obţine în condiţii determinate, prin acţiunea Bisericii, care, în calitate de distribuitoare a răscumpărării, împarte şi aplică, prin autoritatea ei, tezaurul îndestulărilor aduse de Cristos şi de sfinţi” (nr. 1471).

Indulgența este parțială sau plenară, în funcție de faptul că eliberează parțial sau total de pedeapsa vremelnică datorată păcatelor [1].

Cum se obține indulgența?

Pentru a dobândi indulgența plenară atribuită unei anumite zile, pe lângă dorința de a evita orice păcat mortal sau leșne iertător, este necesar să se îndeplinească trei condiții: Spovada sacramentală, împărtășirea euharistică și rugăciunea pentru intențiile Papei. Cele trei condiții pot fi îndeplinite cu câteva zile înainte sau după data stabilită, dar este recomandabil ca împărtășania și rugăciunea pentru intențiile Suveranului Pontif să aibă loc în ziua în care se acordă indulgența. Se poate obține o singură indulgență plenară pe zi. O singură confesiune sacramentală poate dobândi mai multe indulgențe plenare, în timp ce o singură împărtășanie euharistică și o singură rugăciune pentru intențiile Suveranului Pontif pot dobândi doar o singură indulgență plenară [2].

În anumite zile de sărbătoare și aniversări ale Bisericii și ale Opus Dei:

Credincioșii Lucrării, cu condiția ca, pe lângă îndeplinirea condițiilor stabilite de Biserică, să-și reînnoiască din evlavie angajamentele față de Opus Dei, iar colaboratorii, dacă, tot din evlavie, își reînnoiesc hotărârea de a fi colaboratori, pot obține o indulgență plenară în următoarele ocazii:

● 14 februarie: aniversarea începutului apostolatului Opus Dei cu femeile și a Societății Sacerdotale a Sfintei Cruci [3].

● 19 martie: Solemnitatea Sfântului Iosif.

● 29 iunie: Solemnitatea apostolilor Petru și Paul.

● 14 septembrie: Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci.

● 29 septembrie: Sărbătoarea Sfântului Mihail, a Sfântului Gabriel și a Sfântului Rafael, arhanghelii.

● 2 octombrie: aniversarea fondării Opus Dei. Sărbătoarea Sfinților îngeri păzitori.

● 27 decembrie: Sărbătoarea Sfântului Ioan, apostol și evanghelist.

În plus, credincioșii Opus Dei pot obține o indulgență plenară în ziua admiterii, încorporării și a fidelității, precum și la a 25-a, 50-a, 60-a și 75-a aniversare a admiterii. De asemenea, pentru colaboratori, în ziua înscrierii ca și colaborator.

Indulgențe plenare pentru rudele credincioșilor din Opus Dei [4] și alte persoane apropiate de Lucrare:

  • În Solemnitatea Sfintei Familii. Părinții, frații și surorile credincioșilor din Opus Dei, precum și soții, fiii și fiicele credincioșilor supranumerari, care participă la o funcție sacră.
  • În triduumul care precedă Solemnitatea Nașterii Domnului și a Paștelui. Orice credincios care participă la celebrările liturgice pe care Prelatura le promovează de obicei la aceste date.

Indulgențe în diferite circumstanțe

Există, de asemenea, multe alte indulgențe acordate tuturor credincioșilor creștini prin recitarea anumitor rugăciuni și alte practici pioase (cf. Enchiridion Indulgentiarum). Multe dintre ele sunt incluse în planul de viață sau în obiceiurile Lucrării. Unele dintre ele acordă o indulgență plenară, de exemplu, o jumătate de oră de rugăciune în fața tabernacolului și recitarea Rozariului în familie sau într-o biserică sau capelă. Altele acordă indulgențe parțiale, de exemplu: oferirea faptelor, vizita la Sfântul Sacrament, Angelus sau Regina Coeli, antifonul marian de sâmbătă, Adoro te devote, comuniunea spirituală, multe dintre rugăciunile care alcătuiesc „Preces” din Lucrare, etc.

Indulgențe parțiale

Pentru a obține indulgențe parțiale, sunt necesare doar condițiile generale pentru a obține orice indulgență, adică să fii capabil (adică să fii botezat, să nu fii excomunicat și să te afli în stare de har cel puțin la sfârșitul lucrărilor prescrise), să ai intenția de a le obține (cel puțin în mod general), să îndeplinești lucrările prescrise în timpul și în forma cuvenită, conform concesiei, și cel puțin pocăința interioară (cf. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentias, nn. 4 și 17).

Biserica, pentru a însufleți cu spirit creștin acțiunile care împletesc viața de zi cu zi, acordă indulgență parțială tuturor credincioșilor, cu patru concesiuni generale:

● prin ridicarea sufletului către Dumnezeu cu umilă încredere în îndeplinirea propriilor obligații și în suferința greutăților vieții, adăugând – chiar și numai mental – vreo invocație pioasă;

● punându-și persoana sau bunurile, cu sentimente de milă și animat de spiritul credinței, în slujba fraților săi aflați în nevoie;

● abținându-se, în spirit de penitență, de la ceva licit și plăcut;

● prin mărturisirea explicită a credinței în fața altora, în circumstanțele proprii ale vieții cotidiene.

În plus, există multe alte concesii concrete de indulgență parțială pentru toți credincioșii, de exemplu, prin predarea sau primirea doctrinei creștine, prin asistarea atentă și evlavioasă la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, prin participarea la o retragere lunară, prin rugăciunea mentală pioasă, prin recitarea unei ejaculări în timp ce sărută crucea de lemn din oratoriile Opus Dei etc.

Pe de altă parte, membrii Lucrării și colaboratorii se bucură de alte bunuri spirituale ale Prelaturii, printre acestea numărându-se cererile făcute pentru ei zilnic în cadrul rugăciunii „Preces” și, după moartea lor, sufragiile oferite de credincioșii Opus Dei pentru cei răposați.


[1] cf. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentias, nr. 2.

[2] cf. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentias, nr. 20.

[3] În aprilie 2014, Penitențiaria Apostolică – Tribunalul Sfântului Scaun care, printre altele, este responsabil de administrarea indulgențelor –, din dispoziția Sfântului Părinte Francisc, a indicat că, la 14 februarie și la 2 octombrie, colaboratorii Opus Dei pot obține și ei o indulgență plenară, așa cum o puteau face deja credincioșii Lucrării.

[4] https://multimedia.opusdei.org...


Bibliografie

● Decretul Penitențiariei Apostolice Prot. N. 1118/22/I (22 decembrie 2022).

● Rescriptul nr. 34/14 din 28 aprilie 2014.

● Decretul Penitențiariei Apostolice Prot. N. 682/07/I (14 mai 2008).

● Catehismul Bisericii Catolice, partea a doua, art. 4, " X. Indulgențele".

Enchiridion Indulgentiarum, Normæ et concessiones, 1999.

● Rescriptul nr. 17/75 al Sfintei Penitențiarii Apostolice (12 februarie 1975).