Începe Congresul general extraordinar al Opus Dei

În perioada 12-16 aprilie, 274 de credincioși ai Opus Dei se vor întâlni la Roma cu prelatul și vicarii săi pentru a reflecta asupra statutului Prelaturii și pentru a-l adapta la motu proprio „Ad charisma tuendum”. În această scrisoare apostolică, Papa Francisc a cerut reînnoirea unor puncte din documentul care definește misiunea și reglementează viața Prelaturii.

Prin motu proprio „Ad charisma tuendum”, Papa Francisc a încurajat Opus Dei să promoveze acțiunea evanghelizatoare și să „răspândească în lume chemarea la sfințenie, prin sfințirea muncii și a ocupațiilor familiale și sociale”. Motu proprio modifică două articole din Constituția apostolică Ut Sit (cu care Prelatura a fost ridicată în 1982) pentru a le adapta la normele stabilite de recenta Constituție apostolică Praedicate Evangelium privind Curia romană. Mai mult, în cel de-al treilea articol, Motu proprio adaugă că statutele Opus Dei „vor fi adaptate în mod corespunzător, la propunerea Prelatura însăși, pentru a fi aprobate de organele competente ale Scaunului Apostolic” (Ad charisma tuendum, nr. 3).

Pornind de la această premisă, prelatul Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, a convocat la Roma un congres general extraordinar „pentru a realiza ceea ce Papa ne-a cerut în legătură cu adaptarea Statutului Lucrării la indicațiile din motu proprio 'Ad charisma tuendum'”.

Anterior, prelatul a cerut participarea tuturor credincioșilor din Prelatură care doresc să facă sugestii specifice. Într-un mesaj din 30 martie, a explicat: „Numeroasele sugestii primite au fost studiate la Roma, cu ajutorul experților, pentru a prezenta Congresului propuneri concrete. Cele care nu au fost aplicabile la cererea Sfântului Scaun conținută în motu proprio pot fi luate în considerare în pregătirea următorului Congres general ordinar din 2025. Sunt materiale foarte valoroase, pentru care doresc să vă mulțumesc încă o dată”.

La acest Congres general extraordinar participă 126 de femei și 148 de bărbați, dintre care 90 sunt preoți. Ei provin de pe cele cinci continente: Africa (6,6%), America (36%), Asia (6,2%), Europa (50%) și Oceania (1,1%). Pe 12 aprilie, înainte de începerea întâlnirilor, va fi celebrată o Sfântă Liturghie pentru a încredința Domnului această lucrare. Ulterior, participanții la congres vor fi împărțiți în grupuri de lucru pentru a discuta propuneri de adaptare a unora dintre punctele care alcătuiesc statutul Opus Dei.

Lucrările și concluziile acestor zile vor fi apoi prezentate Dicasterului pentru cler, organismul Sfântului Scaun responsabil cu prelaturile personale. Ulterior, Sfântul Scaun va comunica modificările finale ale statutului aprobate de Papa, care este legiuitorul în materie.

Într-o recentă scrisoare adresată credincioșilor Prelaturii, monseniorul Fernando Ocáriz a subliniat că „toate Congresele generale sunt momente foarte speciale de unitate între întreaga Lucrare, precum și a Lucrării cu Sfântul Părinte și cu Biserica în ansamblul ei. În aceste săptămâni, dorim ca aspirația Sfântului Josemaría să fie deosebit de prezentă: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam (Toți cu Petru către Isus prin Maria)”.

Pe site-ul web al Opus Dei în limba spaniolă a fost deschisă o secțiune despre congres, care include documentele anterioare ale Papei și ale Sfântului Scaun, mesajele prelatului, câteva întrebări și răspunsuri despre congres și motu proprio, precum și informații de presă despre evenimentele actuale din Prelatura Opus Dei. Diferitele materiale pot fi găsite la: https://opusdei.org/es/page/ad-charisma-tuendum.

Opus Dei inspiră oamenii să Îl găsească pe Cristos în muncă, în viața de familie și în alte activități obișnuite. În prezent, 93.600 de persoane fac parte din Prelatură, dintre care 60% sunt femei. Mult mai multe persoane, cooperatori și prieteni ai credincioșilor Opus Dei, participă la activitățile de formare creștină.