Scrisoarea apostolică sub forma Motu Proprio „Ad charisma tuendum”

Oferim propria noastră traducere provizorie a Motu Proprio „Ad charisma tuendum”.

Motu Proprio „Ad charisma tuendum”

Pentru a proteja carisma, predecesorul meu, Sfântul Ioan Paul al II-lea, prin Constituția apostolică Ut sit din 28 noiembrie 1982, a înființat Prelatura Opus Dei, încredințându-i sarcina pastorală de a contribui în mod special la misiunea evanghelizatoare a Bisericii. Potrivit darului Duhului primit de sfântul Josemaría Escrivá de Balaguer, Prelatura Opus Dei, sub îndrumarea Prelatului său, îndeplinește sarcina de a răspândi în lume chemarea la sfințenie, prin sfințirea muncii și a angajamentelor familiale și sociale, prin intermediul clericilor incardinați în ea și cu cooperarea organică a laicilor care se dedică operelor apostolice (cf. canoanele 294-296, CIC).

Venerabilul meu Predecesor a declarat: „Cu cea mai mare speranță, Biserica își îndreaptă grija și atenția maternă către Opus De (...), pentru ca acesta să fie întotdeauna un instrument apt și eficient al misiunii mântuitoare pe care Biserica o desfășoară pentru viața lumii” [1].

Scopul acestui Motu Proprio este de a confirma Prelatura Opus Dei în cadrul autentic carismatic al Bisericii, precizând organizarea sa în armonie cu mărturia fondatorului, Sfântul Josemaría Escrivá de Balaguer, și cu învățăturile ecleziologiei conciliare despre prelaturile personale.

Prin Constituția apostolică Praedicate Evangelium din 19 martie 2022, care reformează organizarea Curiei Romane pentru a promova mai bine slujirea acesteia în favoarea evanghelizării, mi s-a părut potrivit să încredințez Dicasterului pentru Cler competența în tot ceea ce aparține Scaunului Apostolic referitor la prelaturile personale, dintre care singura ridicată până în prezent este cea a Opus Dei, având în vedere sarcina preeminentă desfășurată în cadrul acesteia de către clerici, potrivit normei de drept (cf. can. 294, CIC).

Dorind, prin urmare, să salvgardăm carisma Opus Dei și să promovăm acțiunea evanghelizatoare pe care membrii săi o desfășoară în lume și, în același timp, să adaptăm dispozițiile referitoare la Prelatura la noua organizare a Curiei Romane, dispun ca următoarele norme să fie respectate.

Art. 1. Textul din art. 5 din Constituția apostolică Ut sit se înlocuiește de acum înainte cu următorul text: „În conformitate cu art. 117 din Constituția apostolică Praedicate Evangelium, Prelatura depinde de Dicasterul pentru Cler, care, în funcție de subiecte abordate, va evalua împreună cu celelalte Dicastere ale Curiei Romane chestiunile care trebuie rezolvate în fiecare caz. Dicasterul pentru cler, în gestionarea diverselor chestiuni, se va folosi de competențele celorlalte dicastere prin intermediul unei consultări adecvate sau transfer de dosare”.

Art. 2. Textul art. 6 din Constituția apostolică Ut sit se înlocuiește de acum înainte cu următorul text: „În fiecare an, prelatul va prezenta Dicasterului pentru Cler un raport asupra situației Prelaturii și asupra dezvoltării activității sale apostolice”.

Art. 3. În virtutea modificărilor Constituției apostolice Ut sit introduse prin această Scrisoare apostolică, Statutul propriu al Prelaturii Opus Dei va fi adaptat în mod corespunzător, la propunerea Prelaturii însăși, pentru a fi aprobate de organismele competente ale Scaunului Apostolic.

Art. 4. În deplin respect pentru natura carismei specifice descrise în Constituția apostolică menționată mai sus, se dorește să se întărească convingerea că, pentru protejarea darului special al Duhului, este necesară o formă de guvernare bazată mai mult pe carismă decât pe autoritatea ierarhică. Prin urmare, prelatul nu va fi distins, și nici nu va fi susceptibil de a fi distins, cu ordinul episcopal.

Art. 5. Având în vedere că însemnele pontificale sunt rezervate celor cărora li s-a conferit ordinul episcopal, Prelatului Opus Dei i se acordă, în virtutea funcției sale, folosirea titlului de Protonotar apostolic supranumerar cu titlul de Reverend Monsenior și, prin urmare, poate purta însemnele sau insignele corespunzătoare unui astfel de titlu.

Art. 6. De la intrarea în vigoare a Constituției apostolice Praedicate Evanglium, toate chestiunile în curs de soluționare în Congregația Episcopilor referitoare la Prelatura Opus Dei vor fi gestionate și decise de către Dicasterul pentru Cler.

Stabilesc ca prezenta Scrisoare apostolică sub formă de Motu Proprio să fie promulgată prin publicare în L'Osservatore Romano, intrând în vigoare la 4 august 2022, și publicată ulterior în comentariul oficial al Acta Apostolicae Sedis.

Dat la Roma, la Sfântul Petru, în ziua de 14 iulie 2022, al zecela din de pontificat.

Francisc

[1] A se vedea Preambulul, Ut sit.