"Zdarzyło się tutaj" (17) Tabgha: Prymat Piotra

Miejsce drugiego cudownego połowu, gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się Piotrowi i niektórym Apostołom i powiedział im, aby zarzucili sieć po prawej stronie. Tak też uczynili i po całej nocy, bez żadnego powodzenia, napełniły się sieci.

Jezus Chrystus