Powrót do Itaki - 4 Powrót

Nasi bohaterowie przeżyli dzieciństwo w Kościele, w żyznej i radosnej ziemi wiary. Ale pewnego dnia, podobnie jak Odyseusz, postanowili opuścić Itakę i na długo żyli daleko. Dla jednych nieobecność oznaczała przepaść, dla innych pustkę, dla wszystkich nostalgię.

Życie chrześcijańskie