Tag: Wytrwałość

Znaleziono 3 wyników dla "Wytrwałość"
Ewangelia z Wtorku Wielkanocnego: Błogosławieni ci, którzy płaczą

Ewangelia z Wtorku Wielkanocnego: Błogosławieni ci, którzy płaczą

Ewangelia z Wtorku Wielkanocnego wraz z komentarzem. «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Maria Magdalena odnalazła Pana, ponieważ nigdy nie przestała go kochać. Dlatego jest przygotowana do misji apostolskiej. Zasłużyła na miano „Apostołki Apostołów”.

Ewangelia ze środy: Wolne pozostanie syna

Ewangelia ze środy: Wolne pozostanie syna

Komentarz do Ewangelii ze środy 5 tygodnia Wielkiego Postu. «A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze». Było wielu, którzy szli za Panem w ciągu swego życia, ale naprawdę niewielu było tych, którzy wiedzieli, jak wytrwać w Jego słowie aż do końca. W pewnym sensie można powiedzieć, że niewielu było takich, którzy zachowywali się jak synowie. Ci, którzy nie wytrwali, uciekli, ponieważ ich wierność, to co ich poruszało, pozorna prawość intencji, była wiernością niewolnika.

25 lutego: Kiedy nie działa dzwonek Boga

25 lutego: Kiedy nie działa dzwonek Boga

Komentarz do Ewangelii z czwartku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Czy nie zdarza się nam, że prosiliśmy o wiele rzeczy, które nie zostały nam dane? Czy nie przydarzyło się nam, że pukamy do drzwi Boga i wydaje się, że dzwonek nie działa? Czasami nie rozumiemy dlaczego Pan zwleka z udzieleniem nam tego o co prosimy. Być może to dlatego, że pragnie abyśmy byli lepiej przygotowani na przyjęcie jego darów.