Ilość artykułów: 8

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (1)

Tematy: Modlitwa Jezusa: „Aby stanowili jedno"; Historia i znaczenia jedności; Rozpoznawanie Chrystusa w innych.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (2)

Tematy: Modlitwa, centrum wszelkiej działalności ekumenicznej; Osobiste nawrócenie w celu oczyszczenia pamięci; Drogi ekumenizmu: dialog i wspólna praca.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (3)

Tematy: Jedność w Kościele; Porządek miłosierdzia; Jedność w różnorodności.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (4)

Tematy: Kościół jest święty ze względu na swoje pochodzenie i cele; Walka o świętość w jej członkach; Święci są więzią jedności.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (5)

Tematy: Kościół jest z natury katolicki i powszechny; Znakiem katolickości jest różnorodność w tym, co podlega opinii; Zapał apostolski ma nas prowadzić do stawania się wszystkim dla wszystkich.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (6)

Tematy: Chrystus chciał założyć Kościół na apostołach; My wszyscy chrześcijanie jesteśmy powołani, aby być apostołami; Apostolat ad fidem i ad gentes.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (7)

Tematy: Chrystus wybiera św. Piotra i jego następców; Biskup Rzymu jest potwierdzeniem katolickości w jedności; Jedność z Papieżem jest także jednością z jego nauczaniem.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (8)

Tematy: Łaska Boża nawraca Pawła; Pan liczy na nas, tak jak liczył na św. Pawła; Święty Paweł jest wzorem do osiągnięcia jedności.